Vận tải hành khách

Nhà xe khách Hiếu Hoa tuyến Đà Nẵng – Lộc Hà (Hà Tĩnh)

* Địa chỉ: Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng, Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh,