Vận tải hành khách

Nhà xe khách Bảo Nhung Hàm Yên (Tuyên Quang) – Phổ Yên (Thái Nguyên)

Nhà xe Bảo Nhung – Chuyên tuyến: Samsung Phổ Yên (Thái Nguyên) Tuyên Quang Hàm

Nhà xe khách Tiến Phương chạy tuyến Hà Giang – Hòa Bình

Nhà xe TIẾN PHƯƠNG – Xe Giường nằm cao cấp* Chuyên tuyến: Hà Giang –