Cần xe chở bộ bàn ghế trang điểm (20Kg) Hà nội đi Định Quán (Đồng Nai)

em  có 4 kiện hàng là 1 bộ bàn trang điểm cần chuyển từ hà