Cần xe ghép 200 bó cây mì từ Tây Ninh về Gia Lai

Cần xe ghép 200 bó cây mì mỗi bó 20 cây từ Tây Ninh đi

Nhà xe khách Hiệp Tuyết tuyến Sài Gòn – Tây Ninh

Lưu ý gửi hàng: phí ra xe 15k, phí xe nhận hàng tự trả. Giờ

Nhà xe khách Năm Chanh tuyến Hồ Chí Minh – Tây Ninh

Lưu ý gửi hàng: phí ra xe 20k, phí xe nhận hàng tự trả. Giờ

Nhà xe khách Huệ Nghĩa Sài Gòn – Tây Ninh – An Giang – Kiên Giang

* TP. HỒ CHÍ MINH VP. Tống Văn Trân 4 Tống Văn Trân, P5, Q11

4 Comments