Cần xe ghép 200 bó cây mì từ Tây Ninh về Gia Lai

Cần xe ghép 200 bó cây mì mỗi bó 20 cây từ Tây Ninh đi

Cần tìm xe tiện chuyến chở khoảng 4 bao hàng Dĩ An đi Gò Vấp

* Cần tìm xe tiện chuyến chở tầm 4 bao hàng 65kg bốc hàng ở