Xe tải SRM K9 thùng cánh chim bán hàng lưu động tải trọng 920Kg

Xe tải SRM K9 thùng cánh chim bán hàng lưu động được sản xuất và lắp

Xe tải SRM K9 thùng kín tải trọng 990Kg

Xe tải SRM K9 Thùng kín được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy

Xe tải SRM K9 thùng mui bạt tải trọng 990Kg

Xe tải SRM K9 Thùng mui bạt được sản xuất và lắp ráp tại nhà

Xe tải SRM K9 thùng lửng tải trọng 1.150Kg

Xe tải SRM K990 Thùng lửng được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy