Chành xe Hoàng Kim gửi hàng Đắk Lắk – Lạng Sơn

* Địa chỉ Lạng Sơn: Bến xe Lạng Sơn – khối 1, Cao Lộc, Lạng

Nhà xe khách Hoàng Kim chạy tuyến Đắk Lắk – Lạng Sơn

* Địa chỉ Lạng Sơn: Bến xe Lạng Sơn – khối 1, Cao Lộc, Lạng

Chành xe Vinh Thanh gửi hàng Đắk Lắk – Lạng Sơn

* Địa chỉ Lạng Sơn: Cầu Lường – QL1A, Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang

Nhà xe khách Vinh Thanh chạy tuyến Đắk Lắk – Lạng Sơn

* Địa chỉ Lạng Sơn: Cầu Lường – QL1A, Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang

Chành xe Đương Hương gửi hàng Đắk Lắk – Lạng Sơn

* Địa chỉ Lạng Sơn: Bến xe tải Hợp Nhất – Km18, Quốc lộ 1A,

Nhà xe khách Đương Hương chạy tuyến Đắk Lắk – Lạng Sơn

* Địa chỉ Lạng Sơn: Bến xe tải Hợp Nhất – Km18, Quốc lộ 1A,

Chành xe Anh Tuấn gửi hàng Đắk Lắk – Lạng Sơn

* Địa chỉ Lạng Sơn: AH1, Hợp Thành, Cao Lộc, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn

Nhà xe khách Anh Tuấn chạy tuyến Đắk Lắk – Lạng Sơn

* Địa chỉ Lạng Sơn: AH1, Hợp Thành, Cao Lộc, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn

Chành xe Thảo Thiều gửi hàng Đắk Lắk – Lạng Sơn

* Địa chỉ Lạng Sơn: Bến xe Lạng Sơn – khối 1, Cao Lộc, Tp.