Chành xe An Tiến Phát gửi hàng Sài Gòn – Quảng Ngãi – Bình Dương – Bình Thuận – Bình Định – Quảng Ngãi – Khánh Hoà

Điện thoại đặt vé: 0708.89.89.76 – 0775.76.89.76 – 0917.506.376. 1. Xe An Tiến Phát Bình Dương

Nhà xe khách An Tiến Phát tuyến Sài Gòn – Quảng Ngãi – Bình Dương – Bình Thuận – Bình Định – Quảng Ngãi – Khánh Hoà

Điện thoại đặt vé: 0708.89.89.76 – 0775.76.89.76 – 0917.506.376. 1. Xe An Tiến Phát Bình Dương

Chành xe Hoàng Huy gửi hàng Sài Gòn – Quảng Ngãi – Bình Dương – Tây Ninh – Miền Tây

– Tổng đài đặt vé: 1900.1514 – 1900.088.807 – 0905.791.514 – Quảng Ngãi: Bến xe

Nhà xe khách Hoàng Huy tuyến Sài Gòn – Quảng Ngãi – Bình Dương – Tây Ninh – Miền Tây

– Tổng đài đặt vé: 1900.1514 – 1900.088.807 – 0905.791.514 – Quảng Ngãi: Bến xe

Chành xe Hoa Nho gửi hàng Sài Gòn – Bình Định

Văn phòng: 457 Thị Trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định     * 157

Nhà xe khách Hoa Nho tuyến Sài Gòn – Bình Định

Văn phòng: 457 Thị Trấn Tam Quan, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định     * 157

Chành xe Tân Dũng Tiến gửi hàng Sài Gòn – Quy Nhơn (Bình Định)

Tổng đài đặt vé: 0985.510.510 LỊCH TRÌNH XE CHẠY 1. Từ Sài Gòn đi Bình

Nhà xe khách Tân Dũng Tiến tuyến Sài Gòn – Bình Định

Tổng đài đặt vé: 0985.510.510 LỊCH TRÌNH XE CHẠY 1. Từ Sài Gòn đi Bình