Bán đất Nền trong Khu Đô thị bình Dương chỉ 650 triệu

* Đất Nền trong Khu Đô thị Bình Dương * vị trí ngay kcn, dân