Điểm rửa xe ô tô Khánh Ly Thành Phố Trà Vinh

* Địa chỉ: 113 Đ. Đồng Khởi, Khóm 9, Trà Vinh. * Hotline: 0392.750.250 * Nhận

Bãi giữ xe ô tô Audi Thành phố Trà Vinh

* Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 6, Thành Phố Trà Vinh * Hotline: 0396.896.801

Bãi giữ xe – rửa xe ô tô, xe máy Ngọc Phước Thành Phố Trà Vinh

* Địa chỉ: D5, Phường 5, Trà Vinh, Vietnam * Hotline: 097.990.9996 * Nhận giữ xe

Bãi giữ xe – rửa xe ô tô Thắng Thành phố Trà Vinh

* Địa chỉ: Phường 5, Thành phố Trà Vinh. * Hotline: 0945.813.813 * Nhận giữ xe

Bãi giữ xe ô tô 393 Thành Phố Trà Vinh

* Địa chỉ: 393 Đường Điện Biên Phủ, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà

Bãi giữ xe – rửa xe ô tô, xe máy Hùng Thành Phố Trà Vinh

* Địa chỉ: Đường Ngô Quốc Trị, Phường 1, Trà Vinh. * Hotline: 0913.995.391 * Nhận