Phụ tùng ô tô Liên Việt tuyển dụng nhân viên bán hàng kiêm thủ kho

PHỤ TÙNG Ô TÔ LIÊN VIỆT TUYỂN DỤNG NV PHỤ BÁN HÀNG KIÊM KHO (

Garage sửa chữa Ô Tô Vũ Hải – Hoài Đức, Hà Nội

* Đc: hôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội

Garage sửa chữa Ô Tô Vững Thúy -Hoài Đức, Hà Nội

* Đc: Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội