Cần thuê vận tải

Cần thuê xe bốc 30 Tấn hàng Vĩnh Long đi Hà nội

Cần thuê xe bốc 30 Tấn hàng Vĩnh Long đi Hà nội. Cước vận chuyển